اخبار فوری
برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد

به همت دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی و با همکاری مدیریت مشارکتهای مردمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان کارگاه آموزشی -قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد- ویژه رابطین این سازمانها در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.