اخبار فوری
 الف- ویژگیهای شکایت
 
1. در شکوائیه علاوه بر بیان خواسته ها به صورت مشخص و شفاف از پراکنده گویی و کلی گویی خودداری گردد 
2-  الزامات شکایت عبارتند از : 
- شاکی شخصا در موضوع ذینفع باشد 
-مفاد شکایت مستند به قوانین ، مقررات و ضوابط جاری و ابلاغی باشد 
- مدارک مثبته و لازم مندرج در شکواییه باید ضمیمه شکایت شده باشد 

 

ب- شکایت غیر قابل رسیدگی
 
1- شکایات اشخاصی که پرونده آنها در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا شعبات دادگستری در حال بررسی بوده ، قابل رسیدگی نمی باشد 
2- اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای صادره توسط شعب بدوی و تجدید نظر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری و دادگاه ها و همچنین نظریه گزینش قابل رسیدگی و اظهار نظر نمی باشد 
شاکی در هر مرحله از بررسی امکان انصراف از شکایت خود را خواهد داشت 
 
  

ج- فرایند یا فرایندهای عملیاتی و زمان بررسی شکایت

مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه پس از دریافت شکایت و ثبت در دبیرخانه مدیریت ، دستور ارجاع به کارشناسان مربوطه را صادر می نماید و حداکثر پس از یکماه جوابیه از طریق کد پیگیری به شاکی اطلاع رسانی می گردد

 

 
جهت ارسال شکایات خود لطفا بر روی لینک زیر کلیک نمائید:
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 29 فروردین 1401