اخبار فوری
لیست اخبار صفحه :1
گزارش تصویری بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان

گزارش تصویری بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان به اتفاق مدیر درمان دانشگاه از مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان بازدید و روند ارائه خدمات در بخش‌های مختلف را مورد بررسی قرار داد.

آخرین بروز رسانی : 02 خرداد 1401