یکشنبه 22 فروردین 1400
تاریخ 1399/11/20     تعداد دفعات مشاهده 79 بار     ساعت 07:30:21     گروه خبری اخبار بیمارستان ولایت

برگزاری کنفرانس علمی گروه جراحی فک و صورت در قالب تومور بورد
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ولایت رشت: کنفرانس علمی گروه جراحی فک و صورت در قالب توموربورد به میزبانی بیمارستان ولایت، در رشت برگزار شد.در این راستا، با حضور اساتید گروه رادیولوژی و پاتولوژی فک و صورت و دستیاران پزشکی مربوطه، در خصوص نحوه تشخیص و درمان های جراحی دو مورد تومور فک و صورت، بحث و گفت و گو شد.

کنفرانس علمی گروه جراحی فک و صورت
کنفرانس علمی گروه جراحی فک و صورت
کنفرانس علمی گروه جراحی فک و صورت
کنفرانس علمی گروه جراحی فک و صورت
کنفرانس علمی گروه جراحی فک و صورت
کنفرانس علمی گروه جراحی فک و صورت
کنفرانس علمی گروه جراحی فک و صورت