یکشنبه 3 مرداد 1400
EN
 
 
ریاست و تیم مدیریتی
چاپ
 

 
 
 ریاست
 
دکتر محمد رضا مبین 
 
 سمت : رئیس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی ولایت
  
مسیر دستیابی : ساختمان اداری
 
تلفن: 33368633

پست الکترونیکMmobayen@gums.ac.ir

                         
  

مدیریت
 
حسن محمدی کجیدی 
 
سمت : مدیر مرکز آموزشی پژوهشی درمانی ولایت

 
مسیر دستیابی : طبقه همکف
 
تلفن: 33368835
 
پست الکترونیک: Hasan.mohammadikojidi@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
رئیس خدمات پرستاری 
 
مرجان حاجتی
 
سمت: رئیس خدمات پرستاری مرکز آموزشی پژوهشی درمانی ولایت
 
مسیر دستیابی: طبقه همکف
 
تلفن:33368651
 
نمابر:33368651
 
پست الکترونیک m.hajati50@gmail.com
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/01/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  7044
امروز :  3
دیروز :  2