سه شنبه 12 اسفند 1399
تاریخ 1399/09/26     تعداد دفعات مشاهده 79 بار     ساعت 15:05:15     گروه خبری اخبار بیمارستان ولایت

جلسه کمیته فرهنگی و قرآنی در بیمارستان ولایت رشت با حضور دبیر کمیته فرهنگی و قرآنی برگزار شد
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ولایت رشت : جلسه کمیته فرهنگی و قرآنی در بیمارستان ولایت رشت با حضور دبیر کمیته فرهنگی و قرآنی برگزار شد. این جلسه باحضور ریاست ومدیریت و اعضای کمیته برگزار گردید . در ادامه رابط فرهنگی مرکز ضمن تاکید بر مصوبات قبلی معاونت فرهنگی ، مصوبات جدید  معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گیلان را برای اعضاء کمیته فرهنگی و قرآنی تا پایان سال 99 تشریح کردند.

جلسه کمیته فرهنگی و قرآنی
جلسه کمیته فرهنگی و قرآنی
جلسه کمیته فرهنگی و قرآنی
جلسه کمیته فرهنگی و قرآنی