جمعه 8 اسفند 1399
تاریخ 1399/09/23     تعداد دفعات مشاهده 169 بار     ساعت 19:03:54     گروه خبری اخبار بیمارستان ولایت

شورای عالی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گیلان صبح امروز طی بازدیدی، فضای فیزیکی مرکز تحقیقات در حال تاسیس سوختگی و پزشکی بازساختی بیمارستان ولایت را مورد ارزیابی قرار داد
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ولایت رشت: شورای عالی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گیلان صبح امروز ضمن حضور در بیمارستان ولایت رشت طی بازدیدی، فضای فیزیکی مرکز تحقیقات در حال تاسیس سوختگی و پزشکی بازساختی این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد.این بازدید با حضور موسسین مرکز تحقیقات، مدیران و اساتید معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد.در این بازدید بر نقش موثر پژوهش های کاربردی برای درمان بیماری ها به ویژه نقش پررنگ مرکز تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی برای درمان هرچه بهتر سوانح ناشی از سوختگی تاکید شد. همچنین فعال سازی کمیته پژوهش دانشجویی از دیگر موارد حایز اهمیت در این برنامه بود.

مرکزتحقیقات سوختگی و پزشکی باز ساختی
مرکزتحقیقات سوختگی و پزشکی باز ساختی
مرکزتحقیقات سوختگی و پزشکی باز ساختی
مرکزتحقیقات سوختگی و پزشکی باز ساختی
مرکزتحقیقات سوختگی و پزشکی باز ساختی
مرکزتحقیقات سوختگی و پزشکی باز ساختی
مرکزتحقیقات سوختگی و پزشکی باز ساختی