یکشنبه 28 دی 1399
تاریخ 1399/08/25     تعداد دفعات مشاهده 92 بار     ساعت 07:26:20     گروه خبری اخبار بیمارستان ولایت

به مناسبت هفته ملی دیابت، کلینیک رایگان تست قند خون در بیمارستان ولایت رشت دایر شد
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت

 به  گزارش روابط عمومی بیمارستان ولایت رشت: همزمان با هفته دیابت غربالگری دیابت (تست قند خون رایگان و مشاوره تغذیه) در کلینیک پرستاری بیماری های غیر واگیر بیمارستان ولایت جهت همکاران و مراجعه کنندگان انجام گردید.در این راستا پمفلت های آموزشی نیز بین مراجعه کنندگان و همکاران درمانی بخش های مختلف بیمارستان، توزیع شد و نکات آموزشی دیابت  توضیح داده شد. 
در این راستا سعیده ابراهیم زاده ، کارشناس تغذیه بیمارستان ولایت در گفت و گوی اختصاصی با روابط عمومی مرکز گفت: رژیــم غــذایی در درمــان بیماری دیابت نقش مهمی دارد. بــرای اجــرای رژیــم غذایی مناسـب این بیماری توجه به 3 نکته ضروری است؛ مقدار مصرف، زمان مصـرف و همچنین نوع مواد غذایی مصرفی. البته تغییر نوع مواد غذایی به چگونه غذا خوردن بیمار در گذشته و زمانی کـه مبـتلا بـه دیابت نبوده است، بستگی دارد. بدین معنی که این دستورات غـذایی مخصـوص افـراد دیابتی نیستند و در واقع الفبای صحیح غذا خوردن بوده و همه اعضای خانواده باید از آن استفاده کنند. گاهی به غلط تصور بر این است که افراد دیابتی نباید غـذایی را کـه دوست دارند، بخورند. در حالی که اعتـدال و میانـه روی در مصـرف مواد غذایی حایز اهمیت است.  وی افزود: تفاوت عمده ای که رژیم غذایی افراد دیابتی با دیگر افراد دارد، اهمیت توزیع کربوهیدرات بین وعده های غذایی این بیمارات می باشد. بدین معنی که کل کربوهیدرات موجود در رژیم باید به نحوی بین وعده های غذایی تقسیم شود. این کار کمک می کند که فرد کمترین افزایش قند را بعد از هر وعده غذایی داشته باشند و همچنین از بوجود آمدن افت قند ناشی از تجویز انسولین یا مصرف قرص های پایین آورنده قند خون آنها هم جلوگیری میکند.
از سوی دیگر، اضافه وزن و چاقی یک عامل مهم در پیشرفت دیابت  است که باعث افزایش مقاومت به انسولین می شود. یعنی انسـولینی که بدن می سازد کارآیی لازم را نخواهد داشت. به علاوه اضافه وزن با بالا بـردن فشـار خـون، بیمـار را مسـتعد بیمـاری کلیوی و سکته مغزی می نماید. وی خاطر نشان کرد: تعیین شاخص توده بدنی روشـی بـرای تعیـین میـزان چاقی است. برای ارزیابی دقیقتـر وضعیت چاقی بـدن، بهتـر اسـت این شاخص با نسبت دور کمر بـه دور باسن همراه باشد. برای تعیین میزان شـاخص تـوده بـدنی بایـد وزن خود بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد بـر حسـب سـانتیمتـر تقسیم نمایید. شاخص توده بدنی کمتر از 5/18 نشانه کم وزنی، 9/24-5/18 در محدوده طبیعـی، 9/29-25 بیـانگر اضافه وزن و شاخص توده بدنی 30 و بیش از آن بیانگر چاقی است.وی تصریح کرد: بهترین الگوی غذا خوردن نیز در افراد دیابتی مصرف غـذا در 6 وعده ( سه وعده غذای اصلی و سه میان وعده) است به طـوری که بین دو وعده بیشتر از 3 ساعت فاصله نباشـد چنانچـه فاصـله دو وعده غذایی بسیار طول بکشد باعث افت قندخون مـی شـود. نظـم و ترتیب در زمان خوردن غذا تأثیر بسیار مثبتی در کنترل قندخون دارد.
 به بیماران دیابتی توصیه می شود:
 روزانه از تمام گروههای مواد غذایی در مقادیرلازم استفاده کنند و غـذاهای متنـوع مصـرف کنند.
 مواد غذایی حاوی فیبر (میوه هـای تـازه، سبزیجات و حبوبات) را در برنامه غذایی روزانه خود بگنجانند.
مصرف قند و شکر و غذاهای حاوی آن ها (شیرینی، بیسکوییت، مربا، آب میوه های صنعتی و ...) محدود کنند.
از مصرف زیاد غذاهای پرچرب و سرخ شده پرهیز کنند و از روش های دیگر مانند آب پز و بخارپز کردن استفاده کنند. برای سرخ کردن از روغن های مایع و مخصوص سرخ کردن استفاده شود.
گوشت و لبنیات مصرفی از نوع کم چرب انتخاب شود.
به هنگام طبخ غذا از نمک کمتری استفاده کرده و پس از طـبخ نیز نمک به غذا اضافه نکنند. همچنین حتی الامکان از مصرف غـذاهای کنسروشـده خـودداری نماییـد.
همراه غذا سبزیجات و سالاد میل شود و به جای سس از سبزی های معطر، آب لیمو، آب نارنج و روغن زیتون استفاده شود.
ورزش های ساده نظیر پیاده روی حداقل 2 تا 3 روز در هفته انجام شود.
تقریباً تمـامی مـواد غـذایی بسته بنـدی شـده، برچسـبی دارند که اطلاعات تغذیه ای مختلفـــی روی آن نوشـــته شــده اســت. برچسب تغذیه ای به مصرف کننده در انتخـاب محصـولی کـه بـرای حفظ سلامت او مفید باشد، کمک میکند.
در آخر به بیماران دیابتی توصیه می شود که حتما به کمک مشاور تغذیه و رژیم درمانی برنامه غذایی منظم و مشخص داشته باشند و همیشه وزن خود را در محدوده استاندارد نگه دارند.

روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت
روز جهانی دیابت بیمارستان ولایت