شنبه 27 دی 1399
تاریخ 1399/08/13         ساعت 12:07:22     گروه خبری اخبار پژوهشی ولایت

در راستای ارتقا زیرساخت های درمانی استان، کلینیک فوق تخصصی درد، در مرکز آموزشی درمانی ولایت، مورد بهره برداری قرار می گیرد
کلینیک فوق تخصصی درد، در بیمارستان ولایت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ولایت رشت؛ به همت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و با پیگیری تیم مدیریتی مرکز آموزشی درمانی ولایت، کلینیک (بخش) فوق تخصصی درد در مرکز سوانح سوختگی ولایت، راه اندازی می شود.

گفتنی است: این کلینیک با هدف تسکین درد در بیماران و توسعه زیرساخت ها و خدمات درمانی در گیلان، در فضایی به مساحت بیش از ۳۰۰ مترمربع، با دو بخش اتاق عمل و ریکاوری، تا بهمن ماه جاری، راه اندازی خواهد شد. در این زمینه، پیش بینی می شود برای آماده سازی فضای فیزیکی این مرکز، نیازمند بیش از ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار باشد.

کلینیک فوق تخصصی درد، در بیمارستان ولایت
کلینیک فوق تخصصی درد، در بیمارستان ولایت
کلینیک فوق تخصصی درد، در بیمارستان ولایت
کلینیک فوق تخصصی درد، در بیمارستان ولایت