شنبه 4 بهمن 1399
تاریخ 1399/06/05         ساعت 15:00     گروه خبری اخبار پژوهشی ولایت

اولین جلسه تدوین برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات سوختگی و طب باز ساختی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در بیمارستان ولایت رشت برگزار شد.
تصویر  

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی ولایت؛ در راستای افتتاح مرکز پژوهش سوختگی و طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اولین جلسه تدوین برنامه استراتژیک این مرکز صبح امروز، با حضور اعضای هیات موسس و جمعی از پژوهشگران حوزه سلامت، در سالن اجتماعات بیمارستان ولایت رشت برگزار شد.

در این جلسه ضمن تشریح نقاط ضعف و قوت، تهدید ها و فرصت های پژوهش در حوزه سوختگی و سلول های بازساختی، اهداف راه اندازی این مرکز تبیین شد.

معرفی دو دستاورد پژوهشی پیرامون درمان و ترمیم سوختگی توسط پژهشگران گیلان و تاکید بر انجام پژوهش های کاربردی ، از دیگر موارد حایز اهمیت در جلسه بود.

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات سوختگی و طب بازساختی گیلان تدوین می شود
برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات سوختگی و طب بازساختی گیلان تدوین می شود
برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات سوختگی و طب بازساختی گیلان تدوین می شود