شنبه 4 بهمن 1399
تاریخ 1399/05/26         ساعت 15:00     گروه خبری اخبار پژوهشی ولایت

جلسه شورای پژوهشی مرکز ولایت با حضور ریاست، مدیریت پرستاری و جمعی از اساتید و کارکنان مقطع کارشناسی ارشد به بالا , در سالن آموزش این مرکز برگزار شد.
تصویر  

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی پژوهشی ولایت؛ جلسه شورای پژوهشی با حضور دکتر محمدرضا مبین ریاست مرکز ولایت و جمعی از اساتید و  پرسنل کارشناسی ارشد و بالاتر برگزار شد.

این جلسه که با استقبال بسیار خوبی برگزار گردید ، ضمن تبیین اهداف و راهکارهای پژوهشی این مرکز، چشم انداز پژوهشی اعلام شد . سوپر وایزرها و سرپرستاران تمامی بخش‌ها با ارایه طرحهای پیشنهادی خود ، نیازها وکمبودها را بررسی کردند.

مقرر گردید این جلسات بصورت مستمر با حضور اعضای فعال تشکیل گردد. 

جلسه شورای پژوهشی مرکز ولایت
جلسه شورای پژوهشی مرکز ولایت