شنبه 29 خرداد 1400
تاریخ 1400/02/16     تعداد دفعات مشاهده 350 بار     ساعت 09:27:17     گروه خبری اخبار بیمارستان انزلی

کمیته اجرایی بیمارستان با حضوردکتر فلاح کرکان برگزار گردید.
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی: ظهر امروز 16 اردیبهشت سال 1400،کمیته اجرایی بیمارستان با حضور دکتر فلاح کرکان –ریاست بیمارستان و اعضاء در اتاق ریاست بیمارستان برگزار گردید.در این جلسه ضمن بررسی مشکلات و نیاز ها( انبار ملزومات مصرفی،درخواست های جابجایی چند نیرو،نیروهای حفاظت فیزیکی و ...) رایزنی های لازم در جهت حل مسائل انجام گرفت.