شنبه 29 خرداد 1400
تاریخ 1400/02/11     تعداد دفعات مشاهده 340 بار     ساعت 08:00     گروه خبری اخبار بیمارستان انزلی

تصویر

آزمایشگاه:

بخش آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی در طبقه هم‌کف این مرکز قرار دارد که بصورت 24 ساعته بیماران سرپایی و بستری را پوشش می‌دهد.

 

پرسنل بخش شامل:

1-رئیس و مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر الهه عرب شیبانی (متخصص پاتولوژی)

2-سوپروایزر آزمایشگاه :  مجتبی حقیقی

3- پرسنل کارشناس بخش:  امیر جهانی - محمد اسدی - شیوا دروی‌پور - جواد رحیم‌دوست - ساعد فضلی - سجاد انجیلانی - مهدی قلی‌زاده – سحر نظامی‌وند چگینی

4-پرسنل کارشناس ارشد بخش:  فرهاد خباز – امیر خسرو ضیغم - الناز نعمت‌زاده

5- پرسنل کاردان بخش:  مجتبی حقیقی - مژگان سلیمانی - آرزو قنبری - زهرا نیک صولت

6- پرسنل طرحی بخش:  سحر نظامی‌وند چگینی

7- پرسنل دیپلم و پائین‌تر بخش: زینب صافدل – کبری صفوی

-         تعداد کل پرسنل در این مرکز با احتساب مسئول فنی ، 17 نفر می‌باشد که 4 نفر به صورت رسمی، 10 نفر به صورت قرارداد 89 روزه و 2 نفر نیروی خدماتی مشغول به کار هستند.

 

نحوه ارائه خدمات آزمایشگاه :

1- بیماران  سرپایی

2- بیماران بستری در اورژانس و سایر بخش‌های بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی.

2- مراجعه کنندگانی که از مراکز درمانی دیگر و یا پزشکان دیگر معرفی شده‌اند.

 

روال خدمات:

الف- تحویل نمونه‌های آزمایش به واحد پذیرش آزمایشگاه:

- در حالت اول، نمونه‌های آزمایشی توسط بخش‌های بیمارستان تهیه می‌شوند و به پذیرش آزمایشگاه تحویل داده می‌شوند.

- در حالت دوم، مراجعه‌کنندگان (که به بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی معرفی شده‌اند) با مراجعه به پذیرش آزمایشگاه بر اساس نوبت و دستورالعمل شرایط قبل آزمایش که در اختیارشان قرار می‌گیرد، نمونه‌های آزمایش تهیه شده و مورد آزمایش قرار  می‌گیرند.

ب- انتقال نمونه‌ها به بخش‌های آزمایشگاه‌ :

 واحد پذیرش ، نمونه‌های دریافتی از بخش‌های بیمارستان و یا افراد مراجعه کننده را دریافت می‌کند و در اختیار بخش‌های مختلف آزمایشگاه قرار می‌دهد.

ج- انجام آزمایش:

در آزمایشگاه نمونه‌های بیماران توسط  کارشناسان  متبحر بر اساس دستورالعمل‌های موجود آزمایش شده و نتایج آزمایش در اختیار سوپروایزر و سپس مسئول فنی آزمایشگاه قرار می‌گیرند.

د- تأیید نتایج:

جواب آزمایشات بر اساس سابقه و شرایط بالینی بیمار ابتدا توسط سوپروایزر و سپس مسئول فنی آزمایشگاه کنترل شده و پس از تائید نهایی در اختیار پذیرش آزمایشگاه قرار داده می‌شود.

هـ- ارائۀ نتایج توسط واحد پذیرش آزمایشگاه به مراجه کنندگان:

واحد پذیرش مسئولیت تحویل گزارش‌ها به مراجعین و به بخش‌های بستری و اورژانس را بر عهده دارد. (نمونه‌هایی که از بخش‌های مختلف به آزمایشگاه ارسال می‌شوند و همچنین نمونه‌های اورژانسی که از بخش‌های اورژانس و بستری آورده می‌شوند پس از تایید نتیجه توسط مسئول فنی آزمایشگاه، از طریق کامپیوتر و نرم‌افزار داخل بیمارستان – HIS - و برگه، به بخش‌ها گزارش‌دهی می‌شوند)

 

دستگاه های موجود:

تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی به تفکیک بخش:

-بخش بیوشیمی: اتوآنالایزر لیاسیس ، اتوآنالایزر آلفا کلاسیک، بن ماری 37 درجه، سانتریفیوژ 28 شاخه.

-بخش هورمون : دستگاه ,ELISA Reader دستگاه Vidas، سانتریفیوژ .

-بخش هماتولوژ ی: cell countr Microus ABX60 ، cell countr sysmex kx21n، سدیمان ریدر 2 عدد.

-بخش ادارار : میکروسکوپ AXIOM و سانتریفیوژ .

-بخش بانک خون : سروفیوژ ، شیکر انکی‌باتور پلاکت ، بن ماری 37 درجه. یخچال و فریزر بانک خون ، کُلمن‌های مجهز به ترمومتر دیجیتال.

-بخش میکروب : انکی‌باتور 2عدد ، بن ماری جوش , اتوکلاو.

-بخش الکترولیت : الکترولیت آنالایزر 2عدد.

-دستگاه Blood Gas و دو ستگاه برق اضطراری (UPS 10 KW).

 

الزامات ایمنی شغل:

با توجه به اینکه آزمایشگاه با نمونه بیولوژی (خون، مایعات بدن) و مواد شیمیایی و دیگر مواد عفونی و همچنین نمونه‌برداری از بیماران مواجه است لذا کلیه پرسنل آزمایشگاه باید نکات ایمنی را بر اساس دوره‌های آموزشی سپری شده رعایت نمایند.

کنترل کیفی:

کنترل کیفی در آزمایشگاه شامل سه بخش است:

1.    انجام آزمایش= در هر شیفت کاری و در هر بخش آزمایشگاه؛ نمونه‌های کنترل کیفی که حاوی مقدار مشخصی از ماده مورد آزمایش است به دستگاه‌ها داده می‌شود و نتایج بدست آمده در نرم‌افزارهای کنترل کیفی قرار داده می‌شود تا نمودار لوی‌جینیگ مربوطه بدست آید و بر اساس قوانین وستگارد مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند تا صحت و دقت جواب‌های آزمایش مورد تائید باشند.

2.    دستگاه‌ها= بر حسب نوع دستگاه بطور ماهانه و یا هر سه ماه یکبار و یا شش ماه یکبار و بر اساس استانداردهای بین‌المللی؛ کنترل کیفی دستگاهها انجام می‌شوند تا همه دستگاهها از نظر صحت و دقت تائید گردند.

3.    جواب آزمایش‌ها= در نهایت تک تک جواب‌های آزمایش از نظر مطابقت با شرایط بالینی بیمار کنترل شده و توسط سوپروایزر و مسئول فنی آزمایشگاه مورد تائید قرار می‌گیرند.

 

مقررات بخش:

"رعایت اصول و مقررات بخش به برقراری نظم و آرامش در بخش کمک میکند"

- احترام و پاسخدهی به بیمار و همراهان جزو ارکان اساسی قوانین بخش و تکریم ارباب رجوع

- هر پرسنل دارای شرح وظایف و حدود انتظارات می‌باشد که مدون و مصوب است.

- حفظ شئونات اسلامی و آراستگی بسیار مهم می‌باشد و پوشیدن لباس مناسب شرایط کار برای کلیه پرسنل درمانی.

-ساعات ورود و خروج پرسنل طبق بخشنامه وزارتی و سیاستهای داخلی بیمارستان به کارکنان ابلاغ و توسط سوپروایزر بخش نظارت می‌شود. ساعت ورود و خروج به گونه‌ایست که هنگام تعویض شیفت بازه زمانی کافی برای تحویل شیفت وجود دارد.

-برنامه نویسی به صورت یک ماه بر اساس شرایط خاص پرسنل به صورت پیشنهادی تا حدی که به خدمات رسانی بهینه آسیب نزند تنظیم می‌گردد.

 

آمار مراجعین به بخش آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی(به تفکیک بستری و سرپایی) در سال99

ماه

بیماران بستری

بیماران سرپایی

کل بیماران

فروردین

1982

702

2384

اردیبهشت

2159

663

2822

خرداد

2702

1041

3743

تیر

2904

1091

3995

مرداد

770

864

1634

شهریور

829

989

1818

مهر

842

949

1791

آبان

887

902

1789

آذر

925

762

1687

دی

966

861

1827

بهمن

1110

1062

2172

اسفند

950

917

1867

جمع کل

17026

10803

27529

 

 

تعداد آزمایشات انجام شده به تفکیک بستری و سرپایی در سال 99:

 

ماه

 

آزمایشات بستری

آزمایشات سرپایی

کل آزمایشات

 

فروردین

9098

3609

12707

 

اردیبهشت

11262

2847

14109

 

خرداد

13688

5988

19676

 

تیر

14886

5347

21233

 

مرداد

13580

4420

18000

 

شهریور

14833

5231

20064

 

مهر

14845

5246

20091

 

آبان

16221

5041

21262

 

آذر

21622

4807

26429

 

دی

20042

5464

25506

 

بهمن

23153

8209

31362

 

اسفند

19125

7804

26929

 جمع کل

192355

64013

257368