شنبه 29 خرداد 1400
تاریخ 1400/02/08     تعداد دفعات مشاهده 327 بار     ساعت 14:00     گروه خبری اخبار بیمارستان انزلی

برگزاری " وبینار ADR تحلیل ریشه ای "
تصویر  

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی: وبینار ADR تحلیل ریشه ای ، در تاریخ 1400/2/12روز یکشنبه ساعت 10/30 صبح برگزارخواهد شد.

همکاران محترم جهت ثبت ساعت آموزشی توجه داشته باشند رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱-شرکت در پره تست در ساعت ۹ الی ۹/۳۰ روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت

۲-حضور در وبینار راس ساعت ۱۰/۳۰روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت

۳-شرکت در آزمون نهایی راس ساعت ۲۲ الی۲۲/۳۰روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت

گروه هدف :کلیه همکاران محترم پرستاری و مامایی

لینک شرکت در پره تست

لینک شرکت در وبینار

لینک شرکت در آزمون