شنبه 29 خرداد 1400
تاریخ 1400/02/08     تعداد دفعات مشاهده 322 بار     ساعت 10:00     گروه خبری اخبار بیمارستان انزلی

با حضور دکتر فلاح کرکان پرونده بیماران فوتی مورد بررسی قرار گرفت
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی:صبح امروز هشتم اردیبهشت سال 1400،کمیته مرگ ومیر بیمارستان باحضور دکتر فلاح کرکان-ریاست بیمارستان بندرانزلی و اعضاء کمیته مرگ و میر در اتاق ریاست بیمارستان برگزار گردید.در این جلسه پرونده پنج  بیمار فوتی مورد بررسی قرار گرفت.پس از بحث و ارزیابی ،تبادل نظر درجهت کاهش مرگ‌ومیر و افزایش ایمنی بیماران توسط اعضاء صورت گرفت.