تاریخ 1398/12/21     تعداد دفعات مشاهده 667 بار     ساعت 17:26:20     گروه خبری اخبار عمومی

تصویر  

راهنمای استفاده از سامانه LMS ویژه اساتید توسط واحد مجازی مرکز مطالعات دانشگاه تهیه گردید. اعضای هیات علمی دانشگاه می توانند  از لینک زیر این راهنما را دریافت نمایند 

راهنمای استفاده از سامانه LMS