تاریخ 1398/12/20     تعداد دفعات مشاهده 494 بار     ساعت 11:31:57     گروه خبری اخبار عمومی

تصویر

راهنمای استفاده از سامانه LMS ویژه فراگیران و دانشجویان توسط واحد مجازی مرکز مطالعات دانشگاه تهیه گردید. دانشجویان و فراگیران دانشگاه می توانند  از لینک زیر این راهنما را دریافت نمایند 

راهنمای استفاده از سامانه LMS