شنبه 29 خرداد 1400
تاریخ 1398/08/25     تعداد دفعات مشاهده 473 بار     ساعت 08:51:50     گروه خبری اخبار مرکز مطالعات

کارگاه توانمند سازی آشنایی و کار با سامانه نوید ویژه اعضای هیئت علمی برگزار شد.
تصویر

 کارگاه توانمند سازی آشنایی و کار با سامانه نوید ویژه اعضای هیئت علمی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان در مرکز مهارتهای بالینی واقع در دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت برگزار گردید. در این کارگاه شرکت کنندگان به صورت علمی با کار با سامانه نوید آشنا شدند.