شنبه 29 خرداد 1400
تاریخ 1398/07/15     تعداد دفعات مشاهده 273 بار     ساعت 11:27:11     گروه خبری اخبار عمومی

هفتمین جلسه شورای آموزش الکترونیکی دانشگاه یکم مهرماه برگزار گردید.
تصویر

هفتمین جلسه شورای آموزش الکترونیکی دانشگاه یکم مهرماه در دفتر مدیر مرکز مطالعات با حضور اعضای شورا برگزار گردید. در این جلسه اعضا پیرامون بررسی چک لیست عملکرد دانشگاه های کلان منطقه و برنامه ریزی جهت طراحی محتواهای موکس ملی به بحث و تبادل نظر پرداختند