شنبه 29 خرداد 1400
تاریخ 1398/03/27     تعداد دفعات مشاهده 250 بار     ساعت 11:24:21     گروه خبری اخبار عمومی

کارگاه آموزش تولید محتوای الکترنیکی ویژه ی اعضای هیئت علمی مرکز آموزشی درمانی پورسینابیست و هفتم خرداد برگزار گردید.
تصویر

 کارگاه آموزش تولید محتوای الکترنیکی ویژه ی اعضای هیئت علمی مرکز آموزشی درمانی پورسینا از ساعت 8:30 روز دوشنبه بیست و هفتم خرداد در سالن کارگاه معاونت آموزشی برگزار گردید. این کارگاه با هدف آشنایی اعضای هیئت علمی مرکز آموزشی درمانی پورسینا