مشاوره

واحد آموزش الکترونیکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، با هدف ارتقاء کمی و کیفی سطح علمی و آموزشی اعضای هیئت علمی در زمینه تولید محتوای الکترونیکی در حیطه های ذیل مشاوره ارائه می کند. لذا علاقمندان می توانند جهت دریافت مشاوره در روزهای مشخص شده به این حوزه معاونت مراجعه نمایند.
لطفاً حداقل 24 ساعت قبل، جهت هماهنگی با شماره 33328845 داخلی 330 تماس حاصل فرمایید. 
 

حیطه ها

مشاور

روزها

کاربرد LMS در آموزش

آقای مهندس خردادی

دوشنبه و چهارشنبه - ساعت 10 تا 12

تولید محتوای الکترونیکی

آقای مهندس خردادی

دوشنبه و چهارشنبه - ساعت 10 تا 12

کاربرد وبینار

خانم محفلی

شنبه - ساعت 10 تا 12

روش های نوین تدریس با رویکرد مجازی

خانم دکتر دادگران

یکشنبه - ساعت 10 تا 12

روش های نوین تدریس با رویکرد مجازی

آقای دکتر ودیعتی

چهار شنبه - ساعت 10 تا 12

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/25