دوشنبه 24 خرداد 1400
تاریخ 1399/08/01     تعداد دفعات مشاهده 186 بار     ساعت 12:13:53     گروه خبری اخبار بیمارستان ولیعصر رودبار

معاون درمان ،مدیر نظارت و اعتبار بخشی، مدیر امور پرستاری و تیم نظارتی همراه طی بازدید از بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار ، روند ارائه خدمات درمانی در این مرکز را مورد بررسی قرار دادند.
تصویر

به گزارش روابط عمومی در روز دوشنبه  بیست و هشتم مهر ماه سال جاری دکتر انوش دهنادی مقدم معاون درمان، دکتر رشید میرفلاح مدیر نظارت و اعتبار بخشی، طاهره زاهد صفت مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و هیات همراه با حضور در بیمارستان ولیعصر (عج)رودبار ، از بخشهای مختلف این مرکز بازدید کردند و ضمن گفتگو با کارکنان و بررسی مشکلات نیروی انسانی و راه اندازی ICU ، عملکرد این مرکز را مورد ارزیابی قرار دادند.