دوشنبه 24 خرداد 1400
 
 
کمیته های بیمارستانی
  

کمیته های بیمارستانی

 

جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی وایجادزمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل،کمیته های  یبمارستانی تشکیل میگردد. این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان  خواهند بود

وظایف کمیته ها ی بیمارستانی :


*    تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه

*      طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور

*     شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها

*     تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات.

      *      پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت   متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرائی ارزشیابی
      *     پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان                                                                                                                      

فهرست کمیته های بیمارستان

کمیته اصلی مدیریت کیفی (بهبودکیفیت)

کمیته سوانح و فوریتها وحوادث غیرمترقبه

کمیته دارو ودرمان وتجهیزات وغذا

کمیته کنترل عفونت وبهداشت محیط

کمیته مدارک پزشکی وفن آوری اطلاعات

کمیته اخلاق وموازین شرعی

کمیته طب و انتقال خون

کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیر مادر و مرگ ومیرکودکان

کمیته مرگ ومیرعوارض وآسیب شناسی ونسوج

کمیته راهبردی ارتقاء بخش اورژانس

کمیته آموزش

کمیته طرح تحول نظام سلامت           
کمیته اجرایی

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2394
امروز :  2
دیروز :  0