دوشنبه 24 خرداد 1400
 
 
جراحی

                                                بخش جراحی                                       

   
                                  
 
                  
سرپرستاربخش: فاطمه مهری کارشناس پرستاری                             
 

رئیس بخش:دکترهادی توزنده جانی متخصص جراح عمومی      شماره تلفن داخلی: داخلی 235

تعدادتخت فعال:  11تخت                   تعدادپرسنل:10پرستار

شرح اقدامات بخش ونوع بیماران بستری


این بخش دارای 2 اتاق (دوتخته)بستری مردان جمعاًبا 4 تخت و 3 اتاق(دوتخته) بستری زنان جمعاً با 6 تخت و همچنین 1 اتاق ایزوله با 1 تخت می باشد و هر تخت به طور جداگانه مجهز به ساکشن و اکسیژن مرکزی می باشد.            
     
1پزشک متخصص جراح عمومی،1پزشک متخصص زنان زایمان و1پزشک متخصص اورولوژی دراین بخش مشغول بکارمی باشند ومواردی ازجراحیهای عمومی شامل:شکم حاد،کله سیستیت ،هرنی ، هموروئید،لاپاراتومی وترمیم انواع پارگیهاوسایراعمال اورژانس انجام می شود درقسمت جراحی زنان اعمالی مانندکیست تخمدان ،هیسترکتومی کورتاژها TL ، ودرقسمت جراحی اورولوزی جراحیهایی از قبیل پروستاتکتومی ،سیستوسکوپی ،سنگ شکن مثانه و... انجام        می شود.

بیماردربخش جراحی به دو طریق بستری می گردد 

1-مراجعه مستقیم :

الف)مراجعه بیماربه درمانگاه جراحی،ویزیت توسط متخصص وتشکیل پرونده بستری

ب) مراجعه به مطب پزشک متخصص  ، تشکیل پرونده دربیمارستان وبستری دربخش

2- مراجعه غیرمستقیم:

بیماربستری دربخش اورژانس یاسایربخشها پس ازانجام مشاوره به بخش جراحی انتقال می یابد

درموردجراحیهای الکتیوبیمارشب قبل ازعمل باتشکیل پرونده دربخش بستری می شود که داشتن رضایت عمل ،همراه داشتن آزمایشات روتین،داشتن ECG، انجام مشاوره بیهوشی ودرصورت نیازداشتن مشاوره داخلی وهمراه داشتن Chest xrayالزامیست

 پس ازبستری دربخش اقدامات درمانی وپاراکلینیکی انجام گرفته وآموزشهای لازم درحین پذیرش،بستری وترخیص وادامه درمان درمنزل ورژیم غذایی ومراجعات بعدی ازطریق چهره به چهره ،کتابچه و پمفلت آموزشی داده می شود.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1891
امروز :  1
دیروز :  0