جستجو:  
شنبه 22 خرداد 1400

 
 
توضیحات
 
     
 
 
دریافت فایلهای مهم
اقدام: شروع...
/ :مسیر جاری
پوشه(ها): 6
فایل(ها): 24
مجموع حجم فایل ها: KB65,679
ناماندازهتاریخ به روز رسانیدانلودلینک مستقیم
1 - دستورالعمل اجرایی استفاده از ماموریت آموزشی.pdf KB728
1391/10/18 09:18:48
2-دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی.pdf KB1,434
1391/10/18 09:19:04
3-دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی.pdf KB230
1391/10/18 09:19:16
4- دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان رسمی آزمایشی به رسمی.pdf KB399
1391/10/18 09:19:30
5-دستورالعمل کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل.pdf KB304
1391/10/18 09:19:40
6-دستورالعمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان.pdf KB338
1391/10/18 09:19:53
7-دستورالعمل مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و مراقبت، شیردهی و بدون حقوق.pdf KB1,190
1391/10/18 09:20:09
8-بخشنامه.pdf KB90
1391/10/18 09:18:32
automation certificate error.rar KB8,535
1400/01/18 13:22:33
Bazneshastegi2.14.1.1.rar KB13,315
1392/05/30 11:56:14
bime isargaran .91.rar KB5,041
1391/11/24 12:06:47
PayrollSystem2.17.4.2.rar KB10,475
1391/12/10 08:37:03
thumbs پوشه
1398/07/30 19:27:13
اقلام حقوق و مزایای پزشک خانواده پوشه
1398/07/30 19:27:13
بخشنامه ها و فرم ها ارتقارتبه 1(27-4-91.rar KB1,074
1391/08/18 10:54:57
تعهد نامه محضري.doc KB23
1396/03/22 09:23:25
تعهدات پرداخت نشده واحدها -911129.xls KB32
1391/11/29 14:19:40
تنظیمات برنامه حسابداری تعهدی - 26-03-94.pdf KB139
1394/03/26 09:43:17
شرح حکم پرسنل تبصره 3 و 4 تیر 91 پوشه
1398/07/30 19:27:13
فرم اطلاعات همسر و فرزندان.xlsx KB9
1395/11/18 09:36:02
فرم نیروی انسانی 1391 پوشه
1398/07/30 19:27:14
فلاپي بانك 911227.rar KB27
1391/12/28 09:11:52
فلاپي بانك و گزارش اضافه كاري انتخابي.rar KB36
1391/12/20 09:05:23
کد اموال دانشگاه گيلان 960116.html KB377
1396/01/19 11:10:51
گزارش خدمات درماني 13920513.rar KB24
1392/05/14 09:01:35
ماموريت 92.txt KB6
1392/07/17 09:30:02
نرم افزار سازمان بازنشستگي و فايل خروجي حقوق دستمزد.rar KB11,340
1392/05/27 10:35:10
نسخه جدید نرم افزار پرسنلی پوشه
1398/07/30 19:27:14
نسخه جدید نرم افزار حقوق و دستمزد 2.17.4.2.rar KB10,501
1391/12/10 09:04:36
نسخه جدید نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلین آبان ماه 91 پوشه
1398/07/30 19:27:14