جستجو:  
پنجشنبه 14 مرداد 1400

 
 
معرفی و شرح وظايف
چاپ

 


 

مدیر منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی

    نام : سید ابوطالب

   نام خانوادگی : میرقربانی

  تحصیلات :  کارشناسی ارشد مهندسی معماری
    تلفن : 33620601 -013

     E-Mail  : Mirghorbani@gums.ac.ir   
      آدرس محل کار: رشت - چهار راه حشمت - کوی بیانی
 


شرح وظایف مدیر منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی دانشگاه

o     نظارت بر عملکرد کارشناسان و کاردانان و سایر کارکنان گروه فنی

o        اجرای سیاست کلان در خصوص مسائل عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع و ریاست دانشگاه

 o        نظارت بر کلیه احداث های فیزیکی بهداشتی و درمانی اعم از بخش خصوصی و دولتی

o     حضور در جلسات شورای فنی استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نیابت از دانشگاه و مرتبط با مسائل فنی و شرکت در جلسات هفتگی کمیته فنی

o       نظارت عالیه پروژه های در دست اجرا و بررسی علل کندی پیشرفت فیزیکی پروژه ها و کیفیت ساخت و ساز و برطرف نمودن موانع پروژه ها

o       بررسی پیشنهادات کارشناسان فنی و ارائه راهکار در راستای بهبود امور و گزارش به مافوق

o      برپایی جلسات و بررسی بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ارگان های ذیربط با حضور کارشناسان

o       جمع آوری آمار و اطلاعات از کارکنان و ارائه آن به مافوق

o      برقراری ارتباط مهندسین مشاور و پیمانکاران با کارفرما در مسائل عمرانی

 o      انجام سایر امور مرتبط طبق دستور مافوق
  
 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/10/08
چاپ
چاپ
 
 
چارت
چاپ