جستجو:  
چهارشنبه 13 مرداد 1400

 
 
فراخوان زيرسيستم
 
 
همکاران
چاپ

دکتر جواد وطنی   

دبیر اداره HSE

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای


  پست الکترونیک :

jvatani@gmail.com

hse@gums.ac.ir 


 

 

مهدیه رحیم نژاد

کارشناس ایمنی کار اداره HSE

 مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت حرفه ای

  پست الکترونیک :  hse@gums.ac.ir 


 

 


 
 
     
 
 
شرح وظایف
چاپ
 
     
 
 
معرفی
چاپ