جستجو:  
شنبه 22 خرداد 1400

 
 
معرفی و شرح وظایف
 
 
همکاران
چاپ

ساناز قره داغی

سرپرست امور قراردادها

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت 

تلفن تماس : 01333310346

  پست الکترونیک: 

 

 

زهرا شالچی

کارشناس امور قراردادها

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت 

تلفن تماس : 01333326063 داخلی 214

  پست الکترونیک: 

 

 

 

زهرا حلیمی

کارشناس امور قراردادها

مدرک تحصیلی : کارشناس الهیات و معارف اسلامی 

تلفن تماس : 01333326063 داخلی 214

  پست الکترونیک: 

 

 

لیلا سلیم زاده

کارشناس امور قراردادها

مدرک تحصیلی :  

تلفن تماس : 01333326063 داخلی 214

  پست الکترونیک: 

 
 
 
     
 
 
معرفی و شرح وظایف
چاپ

شرح وظایف:

1- واگذاری خدمات براساس بسته های خدمتی به بخش خصوصی و مبتنی برقانون مناقصه و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و انجام برنامه کاهش تصدی گری در سطوح دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2- تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین قیمت پایه جهت خدمات قابل واگذاری

3- کارشناسی و تنظیم کلیه قرار دادهای دانشگاه

4- برگزاری کمیسیون معاملات در دانشگاه با شرکت اعضای کمیسیون

5- ساماندهی و ارزشیابی رابطین امور قرار دادها

6- تعیین صلاحیت شرکتهای طرف قرارداد

7- کمک به افزایش درآمد اختصاصی واحدها از طریق واگذاری های اجاری و مزایده و فروش اموال اسقاطی و کمک به صرفه جویی و کاهش هزینه های دانشگاه از طریق برگزاری مناقصه های عمومی و محدود و ترک تشریفات در معاملات دانشگاه 

8-تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان بصورت فرمت استاندارد و اخذ تاییدیه های مالی و حقوقی از کارشناسان مربوطه

9-بررسی و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحدها و مطابقت قراردادهای پیشنهادی واحدها با موازین حقوقی و مالی و غیره

10-تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی قراردادها و استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهای منعقده (مناقصه‌ها/مزایده‌ها)

11- تهیه چک لیست کنترل کلیه اسناد مناقصه/مزایده، توزیع اسناد مناقصه و مزایده و تشکیل جلسات توجیهی 

12-  بروز رسانی و درج آگهی های چاپ شده به همراه اسناد در پایگاه ملی مناقصات و سایت مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی

13- اصلاح فرآیندهای مناقصه و مزایده بر اساس قوانین، مقررات و آئین نامه و آموزش و اطلاع رسانی به واحدها

14- صدور مجوز مناقصه و مزایده و صدور دعوتنامه جهت اعضاء کمیسیون و مناقصه گران و اعضای کمیته فنی و بازرگانی

15- برگزاری مناقصه عمومی، محدود و مزایده و ترک تشریفات

16- تشکیل جلسات کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصه دو مرحله ای

17- تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه /مزایده جهت بررسی اسناد و تعیین برنده با مناسب ترین قیمت پیشنهادی

18- ابلاغ صورتجلسات کمیسیون مناقصه و مزایده به واحدهای تابعه جهت انعقاد قرارداد با شرکت/شخص برنده  

19- ارائه راهنمایی های لازم به رابطین واحدها،

20- مکاتبه با امور مالی جهت آزاد سازی سپرده شرکت کنندگان که برنده نشده اند و نگهداری سپرده برنده شدگان تا زمان اخذ ضمانت نامه حسن انجام کار

21- تنظیم آگهی مناقصه و مزایده جهت درج در روزنامه

22- مکاتبه با تدارکات جهت اخذ هزینه انتشار آگهی از برنده مناقصه و مزایده

23- ارسال اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها همزمان با درج آگهی در روزنامه به اداره بازرسی کل کشور

24- تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین قیمت پایه جهت خدمات قابل واگذاری

25- اظهار نظر نسبت به پیش نویس قراردادهای خرید اقلام عمده و فعالیت های خدمات عمومی و پشتیبانی و رعایت جنبه های حقوقی و تضامین آنها

26- بررسی دلایل توجیهی و اسناد ارسالی از واحدها جهت برگزاری ترک تشریفات مناقصه و هماهنگی های لازم در رابطه با تشکیل جلسات آن ها

27- برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز داخلی و خارجی

28- راه اندازی بایگانی الکترونیک

 

 
     
 
 
فرم ها و فرآیندها
چاپ