جستجو:  
یکشنبه 30 خرداد 1400

 
 
اداره حسابداري منابع و تأمين اعتبار
چاپ

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

پروانه مهدیزاده

رییس اداره حسابداری منابع و تامبن اعتبار

(حسابداری طرح های عمرانی)

305

عباس پیربازاری

حسابدار اداره طرح های عمرانی

314

عبداله سبزگلین

کارشناس اداره طرح های عمرانی

305

زهرا سندی

حسابدار اداره طرح های عمرانی

300

سیده معصومه سیدی نژاد

حسابدار اداره طرح های عمرانی

264

آرزو کوچکی نژاد

رییس اداره اعتبارات

276

فاطمه ابراهیم زاده

کارشناس اداره اعتبارات

278

احیا علیپور

کارشناس اداره اعتبارات

278

پریسا علیجانی پور

کارشناس اداره اعتبارات

276

آرش کاظمی

کارشناس اداره اعتبارات

289

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/17
چاپ

 شرح وظایف واحد

 

 • درخواست وجه تنخواه گردان و توزیع آن بین واحدها.

 • دریافت اعتبار مصوب ، تخصیص و درخواست وجه آنها و توزیع بین واحدها .

 • دریافت موافقت نامه ها به لحاظ کنترل و نظارت هزینه ها .

 • دریافت اسناد هزینه از واحدها.

 • نگهداری و مطالعه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره مربوط به امور فنی و عمرانی .

 • تهیه تراز عملیاتی ماهیانه و سالیا نه و فرمهای مربوطه.

 • پاسخ واخواهی های دیوان محاسبات.

 • تهیه گزارش هزینه در مقاطع مختلف.

 • دریافت صورت وضعیتهای ارسالی از طریق دفتر فنی .

 • کنترل و نظارت برعملکرد عمرانی کل واحدها.

 • شرکت در مناقصه ها و تحویل های موقت و قطعی .

 • کنترل و نظارت حسابهای سپرده ، ضمانتنامه ها ، اوراق مناقصه ، پیش پرداختها ، علی الحسابها ،

 • کنترل و نظارت درخصوص امضاء اشخاص حقوقی و حقیقی درقسمت امضاء گیرنده وجه .

 • کنترل و نظارت درخصوص درج شماره چک ها دراسناد هزینه و پیوست بودن مدارک کسور .

 • کنترل و نظارت درخصوص تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی و مانده موجودیها و چک های صادره .

 • کنترل و نظارت برثبت صحیح و به موقع برگه های حسابداری و تهیه و تنظیم ترازماهیانه و سالیانه و فرمهای مربوطه و امضاء آنها.

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/09/19
چاپ
چاپ
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  4443
امروز :  1
دیروز :  1