سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 5 بهمن 1399 English
جستجو:  
شاخص ها

شاخص تغذیه با شیر مادر 6 ماهه اول 99 =76%

پوشش مراقبت دوره نوزادی 6 ماهه اول 99 =88% 

در صد مادران شناسایی شده نسبت به مادران مورده انتظاردر نیمه اول سال 1399: 86.95%

در صد زنانی که طی 42 روز گذشته زایمان یا سقط کرده اند  و مراقبت پس از ازیمان یا سقط دریافت نکرده انددر نیمه اول سال 1399: 18.59%

تعداد مادران مشکوک /مبتلا به کرونا ویروس -19 که از 98/12/1 تا 99/8/17 تحت پیگیری و مراقبت قرار گرفته : 45 نفر

تعداد مادران کرونا مثبت تایید شده از تاریخ 98/12/1 تا 99/8/17 : 30 نفر 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/08/17
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  872
امروز :  1
دیروز :  0