سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 16 آذر 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف
 

شرح وظا یف کارشناس مسئول سلامت خانواده وجمعیت:

1- ارزیابی بیمارستان دوستدار کودک شهرستان
2 – بررسی و طبقه بندی نیازها و اولویت های منطقه ای و تدوین برنامه عملیاتی تغذیه و بهداشت خانواده (برنامه کودکان- - سلامت باروری – سالمندان- سلامت مادران -میانسالان)براساس مطالعات و بررسیهای بعمل آمده در شهرستان
3 – نظارت برنحوه اجرای برنامه های تغذیه و بهداشت خانواده 
4 – برگزاری برنامه های آموزشی تغذیه و بهداشت خانواده براساس نیاز سنجی و بررسی های بعمل آمده 
5 – آموزش و بازآموزی رده های مختلف نیروی انسانی کاردا ن–کارشناس پزشکان وبهورزان

 – نظارت برنحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی 
7 – برگزاری کمیته های ترویج تغذیه با شیر مادر – کمیته مرگ ومیر کودکان – کمیته ارتقاء سلامت مادران 
8 – هماهنگی لازم برای اجرای دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغ شده از معاونت بهداشتی با مراکز و خانه های بهداشت. 
9- پایش ونظارت بر چگونگی اجرای برنامه های واحد در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

10-برگزاری کلاس های ماهانه برای پرسنل واحد جهت بررسی مشکلات اجرای برنامه ورفع نواقص
11 – شرکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده از سوی دانشگاه و وزارت متبوع در خصوص وضعیت تغذیه و بهداشت خانواده در سطح شهرستان با هماهنگی واحد کارشناسی بهداشت خانواده معاونت بهداشتی

12 – کنترل ونظارت ذیج حیاتی خانه ها ی بهداشت وجداول مربوط به برنامه بهداشت خانواده
13 – نظارت برنحوه برآورد دارویی وتقسیم دارویی برای کل سال جهت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ونظارت بر توزیع دارویی برا ی خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی در خصوص داروهای مانا ومکملها 
14 – آموزش گروههای هدف با همکاری و مشارکت سایر ارگانهای ذیربط ( آموزش و 
پرورش , کمیته امداد , بهزیستی , و ... )
15 – نظارت برنحوه تأمین و توزیع نیروی انسانی واحدهای بهداشت خانواده سطح شهرستان 
16 – نظارت بر تأمین و تجهیز مواد و وسایل مورد نیاز واحدهای بهداشت خانواده سطح مراکز و خانه های بهداشت 
17 – نظارت بر فعالیتهای ماماهای تیم سلامت و ایجاد زمینه های آموزشی برای آنان 
18 - جمع آوری اطلاعات و آمار , تهیه گزارش عملکرد و ارسال آنها به معاونت بهداشتی
19 – تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه 
20 – ارزیابی و ارائه پیشنهاد و ایجاد و راه اندازی واحدهای جدید ارائه دهنده خدمات تغذیه و بهداشت خانواده 

21 – هماهنگی های درون بخشی جهت رفع نیازهای آموزشی و اجرایی برنامه های تغذیه و بهداشت خانواده 
22 – شرکت در  اجرای طرحهای پایلوت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج آن به معاونت بهداشتی 
23 – انجام سایر امور مربوط به بخش بهداشت

24- اجرای برنامه مراقبت از نوزادان بخصوص نوزادان پر خطر جهت نوزادانی که با وزن کمتر از 1500 گرم یا سن حاملگی 33 هفته و پایین تر بدنیا آمده اند بصورت مراقبت در منزل توسط تیم آموزش دیده (پزشک - ماما و پرستار)

   نظارت براجرای برنامه مراقبت و ارزیابی سلامت سالمندان در واحدهای ارائه خدمت شهری و روستایی

نظارت بر نحوه اجرای برنامه آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان 70-60 ساله

نظارت بر نحوه اجرای برنامه مراقبت و ارزیابی سلامت میانسالان (59-30 سال ) زن و مرد

 

پرسنل واحد بهداشت خانواده
آناهیتا فقیهی( کارشناس مسئول سلامت خانواده وجمعیت )
زیور دلشاد ( کارشناس سلامت کودکان )
شهین سوادزاده(کارشناس سلامت باروری)

زهرا نصرتی(کارشناس سلامت سالمندان ومیانسالان)

شهرزاد هوشمندپور(کارشناس سلامت مادران)

embed'> 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/04/03
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1320
امروز :  1
دیروز :  1