سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 7 آذر 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف
چاپ

 

**تعریف بهداشت مدارس**

 

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، بهداشت مدارس عبارتست از مجموعه اقداماتی که به منظور تشخیص، تامین و ارتقاء سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دانش آموزان و آن‌دسته از کارکنانی که به نحوی در ارتباط با دانش آموزان قرار دارند به اجرا در می‌آید.

منظور از دانش آموز، کلیه افرادی است که در مقاطع و پایه های تحصیلی مختلف از پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی در آموزشگاه های کشور به تحصیل اشتغال دارند.

 

بهداشت مدارس ضمن فعالیت برای تحقق اهداف بهداشت عمومی، برای دستیابی به اهداف اختصاصی زیر تلاش می‌کند:

-          ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و رفتارهای بهداشتی دانش آموزان

-         ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان

-          ایجاد میل به سلامت در کودکان و نوجوانان دانش آموز

-            آموزش، تمرین مهارت های سالم زیستن به نحوی که طبیعت ثانوی آن ها شود.

-         بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس

 

 

 کارشناس مسئول واحدسلامت نوجوانان،جوانان و مدارس:

 

 

-نام : نسرین                                                                                            
- نام خانوادگی: سعادت                            

- سمت: کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس 

- نوع استخدام: رسمی

- تحصیلات: کارشناس بهداشت عمومی

 

 

      کارشناس سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس:

 

- نام:مهین

       -نام خانوادگی:نجف پور

      -سمت :کارشناس سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس

      -نوع استخدام:رسمی

       -تحصیلات:کارشناس بهداشت عمومی 

 

شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس در ستاد :


 

الف ) برنامه ریزی :

 

-          بررسی وشناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها واو لویتها

-          تدوین برنامه عملیاتی واحد مدارس

-          تعیین شاخص های  موجود و مورد انتظار مربوط به برنامه مدارس

-    تدوین برنامه سنجش سلامت  دانش آموزان پایه اول ابتدائی ، اول متوسطه اول و اول متوسطه دوم با همکاری آموزش و پرورش و معاونت محترم بهداشتی.

-          تدوین برنامه سلامت جوانان 30-18 ساله شهرستان

-          برنامه ریزی جهت آموزش در مدارس

-          تدوین برنامه آهن یاری با همکاری واحد تغذیه

-          تدوین برنامه شیر شما همکاری  واحد بهداشت محیط

-          برنامه ریزی جهت پوشش 100% واکسیناسیون توام دانش آموزان

-          تدوین برنامه بازدید از واحد های تحت پوشش

 

‌ ب) اقدامات اجرائی :

 

-          بازدید از واحد های تابعه بر اساس برنامه تعییین شده

-          مشارکت در تامین تجهیزات مورد نیاز

-          ارائه خدمات بهداشتی درمانی به گروه هدف (نو جوانان. جوانان ومدارس)

-          نظارت بر انجام معاینات و اجرای برنامه سنجش

-          نظارت بر چگونگی اجرای واکسیناسیون

-          نظارت بر اجرای دستورالعملها

-          نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی

-          نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی جوانان 30-18 سال. 

     -    نظارت بر اجرای معاینات غربالگری جوانان 30-18 سال

-          بررسی نتایج وتجزیه و تحلیل اطلاعات – شاخصها- چک لیستها

-          انجام تحقیقات کار بردی در زمینه سلا مت نو جوانان. جوانان ومدارس

 

 

ج)  انجام هماهنگی ها:

 

 

ا) برون بخشی:

 

- هماهنگی با آموزش و پرورش شهرستان

- هماهنگی با آموزش و پرورش استثنائی شهرستان

 

2) درون بخشی :

- هماهنگی با معاونت بهداشتی در کلیه امور جاری

- هماهنگی با واحد گسترش در تامین نیرو و اجرای برنامه های آموزشی جهت نیروهای مراکز و بهورزان

- هماهنگی با واحد بیماریها در ارتباط با پدیکلوز –تالاسمی –ایدز –هپاتیت و .......

- هماهنگی با واحد بهداشت خانواده در ارتباط با برنامه های روز جهانی کودک- روز ملی سلامت مردان- روز ملی سلامت بانوان ایرانی و ....

- هماهنگی با واحد تغذیه در ارتباط با برنامه آهن یاری –تغذیه در مدارس –ید سنجی وگواتر

- هماهنگی با واحد بهداشت محیط در ارتباط با بازدید های بهداشت محیط ، بوفه مدارس ، صدور کارت سلامت بوفه داران

- هماهنگی با واحد مالی در اختصاص بودجه مربوط به برنامه های سلامت در مدارس

 

د)  آموزش :

 

آموزش بدو خدمت کلیه نیروهای طرحی ، رسمی ، قراردادی 

آموزش پزشکان و نیروهای طرف قرارداد

آموزش به رابطان مدارس در ارتباط با آخزین دستورالعملها و موضوعات  بهداشتی جهت حساس نمودن آنها و ایجاد نگرش و توانمند سازی آنان در برگزاری جلسات

آموزشی برای دانش آموزان و اولیای مدرسه و اولیای دانش آموزان  

 

شرح وظیفه کاردانان بهداشتی درخصوص برنامه های بهداشت مدارس در مراکز حدمات جامع سلامت:

1- تشکیل و تکمیل پرونده بهداشتی مدرسه برای کلیه مدارس تحت پوشش مرکزخدمات جامع سلامت مربوطه.

2- انجام ارزیابی های مقدماتی دانش آموزان پایه های اول ابتدایی و اول متوسطه اول و اول متوسطه دوم  بر اساس شناسنامه سلامت دانش آموز و دستورالعملها.

3- نظارت و هماهنگی در اجرای واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدایی و اول متوسطه دوم و برنامه ریزی جهت پوشش کامل آنها.

4-     بیماریابی و ارجاع دانش آموزان بیمار به مراکز خدمات جامع سلامت و پیگیری موارد ارجاع.

5-      نظارت بر وضعیت بهداشت محیط مدارس، بوفه مدارس و صدور کارت  تندرستی جهت خدمه و بوفه داران.

6- همکاری و هماهنگی در امر آموزش بهداشت جهت دانش آموزان، والدین، معلمین وکارکنان و اجرای برنامه های آموزشی نسبت به فعالیتهای ویژه بهداشتی

جهت ارتقاء سلامت دانش آموزان.

7-     برنامه ریزی و همکاری جهت آموزش جوانان 30-18 سال

8- همکاری و هماهنگی درون بخش و برون بخش به مناسبتهای خاص بهداشتی (هفته سلامت، روز هوای پاک، هفته بهداشت روان، ایدز و ...... )

9-     همکاری در اجرای طرحهای عملیاتی در مدارس (آهن یاری، ید سنجی، شیر مدرسه، مدارس مروج سلامت و...)

10- نظارت بر نحوه فعالیت بهورزان در خانه های بهداشت و مدارس (در مراکز خدمات جامع سلامتروستائی).

11- جمع آوری، جمع بندی، تجزیه و تحلیل آمار و ارسال بموقع آن به مرکز بهداشت شهرستان.

12- اجرای ضوابط، استاندارد ها و دستور العملهای ابلاغی.

13- شناخت مسائل و مشکلات منطقه در زمینه بهداشت مدارس و همکاری در جهت رفع آنها .

14- بررسی و تعیین الویتها و نیازهای آموزشی گروه هدف.

15- تعیین شاخصهای جمعیتی دانش آموزان مدارس تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت.

16- تنظیم جدول زمانبندی فعالیتهای بهداشت مدارس.

17- هماهنگی و پیگیری اجرای معاینات و آموزشهای دهان و دندان بر اساس دستور العمل های ابلاغی.

18- هماهنگی و پیگیری در اجرای برنامه کنترل پدیکوزیس دانش آموزان.

19-  مشارکت و نظارت بر اجرای برنامه های بهبود تغذیه در مدارس ( از قبیل شیر –آهن یاری –پایش ید و....)

20-  بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس

21- برنامه ریزی و نظارت بر مراقبتهای دانش آموزان و پیگیری موارد ارجاع

       22-تکمیل چک لیست مدارس مروج سلامت

      23- تکمیل چک لیست و نظارت  بر برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بلوغ در پایه اول متوسطه اول  جهت دانش اموزان دختر و کارکنان 

      24-تکمیل و نظارت بر اجرای تمرینات کششی در مدارس مروج سلامت 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/04/04
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1066
امروز :  1
دیروز :  1