سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 5 بهمن 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف

نام: جواد               نام خانوادگی : شجاعی    

سمت : کارشناس مسئول گسترش    نوع استخدام : رسمی

 

نام: حمیده            نام خانوادگی : معصومی

سمت : کارشناس گسترش           نوع استخدام : رسمی


نام: نازیلا        نام خانوادگی : رحیمی

نسمت : کاردان آمار و مدارک پزشکی        نوع استخدام : رسمی

 

شرح وظایف                                                                                                                1-نظارت بر اجرای ضوابط گسترش شبکه های بهداشتی درمانی و ادغام خدمات و هماهنگی واحدهای بهداشتی
2- تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی در منطقه و نمایش آن در نقشه
3- بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرح های گسترش ویا تبدیل واحدها
4- بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیل
5- تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه
6- مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند.
7 -مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات نظیر BMN و
8- بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی منطقه و پیگیری تأمین آنها
9- توزیع واعزام نیروهای مستعدخدمت وپیام آوران بهداشت سهمیه مرکز بهداشت منطقه ونظارت بر نحوه خدمت آنان.
10-گزارش تنگناها ونارسایی های موجود و پیشنهاد راه حل مناسب
11- هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه .
12- همکاری با مرکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورز بومی .
13 - نظارت بر آموزش کادر کمکی مورد نیاز مرکز بهداشت .
14- تدوین و پیشنهاد و اجرای برنامه های بازآموزی و آموزش حین خدمت برای کارکنان بهداشتی و مشارکت در اجرای آنها.
15- اجرای برنامه پزشک خانواده اعم از پزشک خانواده روستایی و شهرهای زیر بیست هزار نفر و هماهنگی های مرتبط با آن.
16- انجام سایر دستورات مربوط به خدمات بهداشتی منطقه.

17- مسئول اجرای سرشماری روستایی و تعیین اطلاعات جمعیتی گروههای هدف شهرستان و تهیه شاخصهای جمعیتی و ارائه به واحدهای ذیربط. 

18- جمع آوری و دریافت آمار مرگ از کلیۀ بیمارستانهای دولتی و خصوصی ، ثبت احوال ، مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های تابعه و ثبت آن در نرم افزار اکسس.
19- توزیع گواهی فوت به بیمارستانها ، کلینیکها ، پزشکان مطبهای خصوصی و مراکز بهداشتی درمانی .
20- تشکیل کمیته های آماری فصلی با حضور ریاست و کارشناسان مسئول واحدهای ستادی و جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار جاری و استخراج شاخص های بهداشتی سه ماهه و ششماهه و سالانه و ارسال به مرکز بهداشت استان و نظارت بر تشکیل کمیته های آماری در مراکز بهداشتی درمانی و تجزیه و تحلیل امار جمع آوری شده مراکز و مقایسه بین شاخصهای مراکزهمکاری با کلیه واحدهای ستادی و سایر بخشهای توسعه در خصوص تجزیه و تحلیل اطلاعات
21- طراحی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی با توجه به نیازهای سیستم بهداشتی.
22- نظارت بر واحدهای بهداشتی درمانی تابعه وکنترل اطلاعا ت ثبتی زیجهای حیاتی خانه های بهداشت جمع اوری سالیانه زیجهای حیاتی وکنترل وتایید انها و پانچ درنرم افزار و ارسال به مرکزبهداشت استان
23- تهیه وارائه اطلاعات و امارهای موردنیاز درخواستی از سایر ارگانها با هماهنگی و دستورکتبی مسولان بالاتر
24- تهیه و ارسال امارهای درخواستی از سوی مدیریت آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی
25- آموزش به بهورزان در خصوص ثبت اطلاعات خانوار در سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان
26-همکاری در برنامه های آماری پزشک خانواده و بیمه روستایی
27-جمع آوری و جمع بندی کلیه فرمهای نظام نوین آماری جهت ارائه به واحدهای ستادی جهت بررسی فنی و سپس استخراج شاخصهای بهداشتی از فرمها .
28- ایجاد بستر مناسب جهت انتقال سریع و مطمئن اطلاعات .
29- ورود کلیه اطلاعات آمار در برنامه فرابر
(ابزار یکپارچه سازی دانش آماری و اطلاعات سازمان)
30- برگزاری کلاسهای آموزشی
31 - آموزش پزشکان و پرسنل جدیدالاستخدام .
32 - پایش از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های تابعه

تلفن: 44233020-013

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/20
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1594
امروز :  1
دیروز :  1