پنجشنبه 27 خرداد 1400
 
 
صورتجلسات شورای پژوهشی
چاپ

صورتجلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در سال 1400

       
       
       

 

صورتجلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در سال  1399

جلسه اول

 

جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم

جلسه پنجم

 

جلسه ششم جلسه هفتم   جلسه   هفتم 
       
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  255
امروز :  1
دیروز :  0