سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 11 مرداد 1400 English
جستجو:  
شاخصهای واحد بهداشت مدارس شبکه صومعه سرا
چاپ

شاخص های واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس:

شاخص

درصد شهرستان

تعداد مدارس تحت پوشش(برحسب شیفت)

206

درصد پوشش مراقبت دانش آموزان گروه هدف مراقبت دوره ای(5 تا 18 سال)

100%

درصد پوشش مراقبت نوجوانان گروه هدف مراقبت دوره ای(5 تا 18 سال)

100%

تعداد مدارس مروج سلامت

50

تعداد مدارس مروج سلامت ستاره دار

47

تعداد کل جوانان 18 تا 29 سال

18796

تعداد کل دانشجویان تحت پوشش (18 تا 29 سال)

4880

تعداد مراکزی که خدمات ادغام یافته سلامت جوانان را انجام می دهند

13

درصد پوشش مراقبت جوانان گروه هدف مراقبت دوره ای (18 تا 29 سال)

1/17%

تعداد دانشجویان مبتلا به اختلال یا بیماری به تفکیک جنس

-

شاخص های مدارس مروج سلامت:

شاخص های مدارس مروج سلامت

امتیاز

چک لیست مدیریت مدارس

5

چک لیست برنامه جامع آموزش سلامت

12

چک لیست ارائه خدمات بالینی در مدرسه

16

چک لیست سلامت محیط مدرسه

21

چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه

12

چک لیست تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی در مدرسه

5

چک لیست ارتقای سلامت کارکنان مدارس

8

چک لیست خدمات سلامت روان و مشاوره ای در مدرسه

11

چک لیست مشارکت والدین و جامعه در برنامه های ارتقای سلامت در مدرسه

10

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/03
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  955
امروز :  1
دیروز :  0