سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 11 مرداد 1400 English
جستجو:  
مطالب آموزشی پیشگیری از بیماریها شبکه صومعه سرا
چاپ

   

   

ردیف

عناوین آموزشی

ردیف

  عناوین آموزشی

1

ایمنی تزریق

18

راهنمای کشوری سرخک

2

آنفلوانزا

19

راهنمای کشوری سل

3

برنامه وراهنمای ایمنسازی

20

راهنمای کشوری مبارزه با تب مالت

4

بسته آموزشی تزریقات

21

راهنمای کشوری هاری

5

دستورالعمل سل

22

راهنمای جامع نظام مراقبت بیماریهای واگیر

6

دیفتری

23

التور

7

راهنمای آموزشی ایدز وبیماریهای آمیزشی ویژه بهورز

24

التور shep

8

راهنمای آموزشی پدیکلوزیس وگال

25

سیاه زخم

9

راهنمای کشوری حذف جذام

26

محاسبه پوشش ایمنسازی

10

راهنمای کشوری درمان مالاریا

27

نحوه محاسبه پوششها و پرت واکسن ایمنسازی

11

کتاب جامع بهداشت عمومی جلد1

28

نظام مراقبت سندرمیک

12

کتاب جامع بهداشت عمومی جلد2

29

اصول پیشگیری ومراقبت ازبیماریها

13

کتاب جامع بهداشت عمومی جلد3

30

جدول خلاصه اطلاعات اپیدمیولوژیک بیماریهای واگیر شایع

14

هپاتیت

31

چک لیست پایش بهورز

15

راهنمای_cchf

 

 

16

فرم ها

 

 

17

لپتوسپیروزیس

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/11
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  939
امروز :  1
دیروز :  0