سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 11 مرداد 1400 English
جستجو:  
شاخصهای واحد بهداشت خانواده شبکه صومعه سرا
چاپ

 

عملکرد برنامه مادران سال 96

شاخص

شهرستان

درصد پوشش مراقبتهای پیش از بارداری

16/1

درصد زنانی که مراقبتهای پیش از بارداری را کامل دریافت کرده اند

3/2

درصد پوشش حداقل یکبار مراقبتهای دوران بارداری

100

درصد پوشش حداقل شش بار مراقبت دوران بارداری

98/2

درصد پوشش حداقل شش بار مراقبت دوران باداری توسطبخش دولتی در کسانیکه از مراقبت دولتی استفاده کرده اند

95

درصد سزارین انجام شده بطور کلی

67/3

درصد حاملگی ناخواسته

17/4

1عملکرد برنامه کودکان سال 96

زمان/ عملکرد

عملکرد ویژه غیر پزشک

تعداد پایش برنامه در سطح ستاد

تعداد کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

تعداد کمیته بررسی مرگ زیر 5 سال

درصد کل جمیت با حداقل یکبار خدمت

درصد کل کودکان با حداقل یکبار خدمت

کل سال 96

2/49

86

52

13

3

گزارش ارائه خدمان نوین سلامت به زنان و مردان 59-30 سال از سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) سه ماهه چهارم 96

شهرستان

جمعیت میانسالان ثبت شده در سامانه سیب تا پایان اسفند96

تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه

فعالیت فیزیکی-غیر پزشک

استعمال دخانیات

سلامت روان (غیرپزشک)

پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی از طریق غربالگری غیر پزشک

ارزیابی علائم و عوارض یائسگی زنان-غیر پزشک

صومعه سرا

52593

18257

1966

21309

20956

21313

585

عملکرد سالانه بهبود شیوه زندگی در سالمندی در سال96

مراکز

تغذیه مناسب در دوران سالمندی

فعالیت بدنی در سالمندان

پیشگیری از سوانح و سقوط در سالمندان

سایر مباحث

مراکز شهری

67

46

77

37

مراکز روستایی

1622

1124

681

842

کل

1689

1170

758

879

سالمندان  مراقبت شده روستایی به تفکیک مراکز بر اساس سامانه سیب

کل جمعیت سالمندان روستایی

تعدادسالمندان روستایی مراقبت ثبت شده توسط پزشک در سامانه

 تعداد سالمندان روستایی مراقبت ثبت شده توسط غیر پزشک در سامانه

12659

189

4976

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/03
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  919
امروز :  1
دیروز :  0