سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 11 مرداد 1400 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف بهداشت خانواده
چاپ
معرفی
-

 ناهید قریب پارسا     کارشناس مامایی

 

بهداشت خانواده  امنه بخشی نژاد       کارشناس بهداشت خانواده

 

آزاده حسن نیا کارشناس بهداشت خانواده   (برنامه میانسالان و سالمندان)

 

فاطمه چربدست     کارشناس بهداشت خانواده    (واحد مادران)

 
شماره تماس واحد بهداشت خانواده: 44328510 
 
گروه واحد سلامت و جمعیت خانواده متولی طراحی، سیاست گذاری و نظارت بر اجرای برنامه های بهداشتی اولویت دار برای گروههای آسیب پذیرجامعه(مادران- نوزادان- کودکان- نوجوانان- زنان و سالمندان کشور ) است. سلامت خانواده یکی از برنامه های اصلی فعالیت های سازمان بهداشت جهانی از سال 1970 به بعد است که به زیر گرو ه های عمده زیر بخش می شود:
        بهداشت مادر و کودک    -   باروری انسان   -   تغذیه     - آموزش بهداشت   - بهداشت دوران سالمندی     
 اداره کل سلامت خانواده یکی از بزرگترین ادارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است ، که وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان و فراهم کردن مراقبتهای اساسی برای جوانان  ، زنان و سالمندان کشور می باشد . تغییر شاخصهایی مثل میزان مرگ ومیر کودکان مادران ، نه تنها به عنوان شاخصهای بهداشتی یک کشور اهمیت دارد ، بلکه بعنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته می شود. بیش از 50 % خدمات جاری مراکز ارایه دهنده خدمات در بخش دولتی ( مراکز بهداشت شهرستانها ) به نوعی به فعالیتهای این اداره باز می گردد.
خدمات و توانمندیها :
خدمات سلامت خانواده در4سطح تعریف می شود:
-     سطح ملی     - سطح استانی   - سطح شهرستانی    - سطح مراکز بهداشتی درمانی
وظایف سلامت خانواده در سطح ملی عبارت است از :
-      نظارت بر کیفیت فعالیتهای جاری در سطوح مختلف ارایه خدمات
-      طراحی مدل پایش ها و ارزشیابی برنامه ها
-      آموزش عمومی پرسنل مجری برنامه برای رسیدن به یک باور و اقدام مشترک
-      تعیین مسیر کلی برنامه ها ، جهت گیری یهای آینده بایدها و نبایدها درهربرنامه
 وظایف سلامت خانواده در سطح استانی عبارت است از :
-      تعیین مهمترین موانع ارتقای سلامتی مردم استان
-      طراحی برنامه های مقابله با موانع
-       اجرای برنامه های ملی
-      نظارت بر نحوه ی ارایه خدمات در سطح شهرستان
-      تدارک و توزیع دارو و تجهیزات بفرا خور برنامه
     وظایف سلامت  خانواده در سطح شهرستان عبارت است از :
      شناسایی مشکلات طراحی برنامه بر اساس مشکلات مشاهده شده   - اجرای برنامه های ملی و استانی   - نظارت و پشتیبانی
وظایف سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی در دو شاخه تعریف می شود :
الف ) مراکز بهداشتی درمانی روستایی         ب) مراکز بهداشتی درمانی شهری 
الف ) شرح وظایف کارکنان  واحد سلامت خانواده درمراکز بهداشتی درمانی روستایی :
     اجرای برنامه های ملی ، استانی ، شهرستانی
     نظارت بر فعالیتهای خانه های بهداشت
     تامین تجهیزات و داروها ی مورد نیاز 
ب ) شرح وظایف کارکنان واحد سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی شهری :
      ارائه خدمات به مادران باردار
     ارائه خدمات به کودکان زیر 8 سال
     ارائه خدما ت تنظیم خانواده
     ارائه خدمات به سالمندان
    اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی
 خدمات و توانمندیهای کارشناسان سلامت خانواده در مرکز بهداشت شهرستان
 شناسایی مشکلات منطقه
-     الویت بندی مشکلات
-     برنامه ریزی
-     پایش و ارزشیابی برنامه ها
-     نظارت بر مراکز محیطی
-     پیگیری کمبود و مشکلات مراکز محیطی
-    اجرای برنامه ها و طرح های ملی و کشوری
-     حمایت از مادران باردار آسیب پذیر
-      آموزش پرسنل محیطی
-   - تشکیل کمیته های بررسی علل مرگ ومیر مادران باردار دراثر عوارض بارداری و زایمان
 
تشکیل کمیته های مرگ ومیر کودکان یکماهه تا 59 ماهه
-      -هماهنگی با بیمارستانها جهت انجام توبکتومی ( عمل لوله بستن) خانم های واجد شرایط عمل توبکتومی
 خدمات و توانمندیهای پرسنل سلامت خانواده در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهری:
-   ار ارائه  خدمات به مادران باردار
-      ارائه خدمات به کودکان زیر 8 سال
-      ارائه خدما ت تنظیم خانواده
-      ارائه خدمات به سالمندان
-      اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی
خدمات و توانمندیهای پرسنل سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی :
      - نظارت بر خانه های بهداشت
      -ارائه خدمت به مادران باردار
      -انجام معاینات دوره ایی  زنان فاصله گذار
      - اجرای کلاس های آموزشی جهت بهورزان
      - تامین تجهیزات و داروها ی مورد نیاز
      - پی گیری کمبود های خانه های بهداشت
      - اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی
-  نظارت بر توزیع شیر مصنوعی در خانه های بهداشت
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/05/06
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2236
امروز :  1
دیروز :  1