سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 25 خرداد 1400 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار.
بهداشت حرفه ای از جمله باارزشترین دارائیهای افراد جوامع و کشورهاست که بعنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر می گیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات انگیزش کار رضایت شغلی وکیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد .

بهداشت حرفه ای به تعریف سازمان بین المللی کار ILO سازمان جهانی بهداشت

ارتقاء و حفظ بالاترین درجه از سلامت جسمی، روحی و اجتماعی شاغلین در کلیه مشاغل

مراقبت از شاغلینی که سلامت آنان در معرض خطرات ناشی از شرایط کار است

مراقبت از شاغلینی که عوامل زیان آور، سلامت آنان را در محیط کار تهدید می کند.

شرح وظایف واحد  بهداشت حرفه ای

نمونه وظایف و مسئولیتهای کارشناس بهداشت حرفه ای

1-   انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور آگاهی از وضع بهداشتی محیط کار و وضعیت عمومی کارگاه ها و کارخانجات منطقه و شناخت مسائل بهداشتی صاحبان حرف مختلف و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پیرامون آن .

2-   بازدید از کارگاهها و کارخانجات و اجرای مقررات بهداشت حرفه ای و قانون کار و آئین نامه تأسیسات و تسهیلات بهداشتی کارگاهها .

3-   بررسی واحدهای صنعتی موجود و تازه تأسیس از نظر رعایت نکات و اصول بهداشتی و ایمنی و ارائه نظر جهت صدور پروانه بهره برداری .

4-   کمک به تنظیم برنامه های اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریها و مسمومیت ها و وسوانح و حوادث ناشی از کار با نظارت و همکاری پزشک .

5-   شناسایی مسائل کلی تهیه و توزیع آب آشامیدنی و پیاده کردن برنامه های مربوط از جمله نمونه برداری از آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت تأمین آب آشامیدنی مناسب و بهداشتی .

6-   رسیدگی به شکایات واصله و اقدام در رفع مشکلات در زمینه بهداشت محیط کار و هماهنگی با مقامات قضایی و انتظامی درخصوص رفع مشکلات و مسائل بهداشتی کارگاهها و کارخانجات .

7-   نظارت دائمی بر نحوه اجرای امور بهداشتی کلیه مؤسسات صنعتی اعم از بخش خصوصی و دولتی و راهنمایی مسئولین مؤسسات مزبور به منظور بهبود شرایط محیط کار براساس قوانین موجود .

8-   نظارت و پیگیری در تأمین مراکز بهداشت کار در واحدهای تولیدی و یا نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله مراکز بهداشت کار و با نظارت و همکاری پزشک .

9-   پیگیری عملیات اجرایی در زمینه پیشگیری و بیماریابی و مبارزه با بیماریها و مسمومیت های ناشی از کار بمنظور حفظ و ارتقاء سطح سلامت شاغلین در محیط کار با همکاری پزشک طب کار .

10-  تشکیل پرونده های بهداشتی و پزشکی و ارجاع افراد شاغل برای ادامه معاینات و تکمیل پرونده ها به مراکز درمانی ذیربط و نظارت بر شرکتهای خصوصی ارائه کننده خدمات طب کار و سعی و تلاش در جهت ارتقاء شاخص معاینات .

11-  بررسی تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کارگران و تأیید مشاغل سخت و زیان آور براساس دستورالعمل مربوطه .

12-  نظارت برعملکرد خانه های بهداشت کارگری یا ایستگاههای بهگر ، کارشناسان بهداشت حرفه ای کارخانجات و پایش و نظارت بر عملکرد کاردانهای مراکز بهداشتی درمانی و بهورزان خانه های بهداشت .

13-  جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات مربوط به کارگاهها ، کارخانجات و شاغلین تحت پوشش و تهیه شاخصهای بهداشتی کارگاهها و کارخانجات .

14- تشخیص قطعی عوامل زیان آور موجود در محیط های کار و شناسایی علائم و آثار اولیه بیماریهای حرفه ای و مسمومیت های شغلی .

15-  اندازه گیری ، نمونه برداری و ارزشیابی و ارائه طریق به منظور کنترل عوامل زیان آور محیط کار طبق برنامه ها و نظارت بر شرکتهای خصوصی ارائه کننده خدمات بهداشت حرفه ای .

16-  هماهنگی و همکاری با سایر سازمانهای مسئول در زمینه بهداشت و حوادث محیط کار .

17-  اجرای طرحهای ابلاغی از طرف معاونت بهداشتی ( مقابله با صدا ، ایمنی مواد شیمیایی ، بهداشت کشاورزی و ... و ارسال آمار و اطلاعات مربوطه ) .

 نظارت و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای و انجام کلیه مسائل مربوط به آن ( آموزش مدیران ، کارفرمایان ، کارگران و ... )
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1126
امروز :  2
دیروز :  1