سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 24 خرداد 1400 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آموزش بهورزی
چاپ

معرفی و اهمیت مرکز آموزش بهورزی :

 در نظام خدمات بهداشت و درمان، مرکز آموزش بهورزی جایگاهی پر اهمیت و حساس دارد. اهمیت مرکز آمـورزش بهورزی در این است که جمعی از فرزندان محروم ترین نقاط کشور، برای خدمت به مردم همان نواحی توسط مربیان تربیت می شوند. هر مرکزآموزش بهورزی علاوه بر مدیر مرکز، چندین مربی دارد. مدیر و مربیان هرمرکزآموزش بهورزی شورای مربیان آن مرکز را تشکیل می دهند. مرکزآموزش بهورزی وظیفه تربیت بهورزان و نیز بازآموزی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت را بر عهده دارد. این مرکز تحت پوشش مـرکز بهداشت شهرستان فعالیت می نماید.مرکز آموزش بهــورزی این شهرستـــان در سال 1366 شروع به فعالیت نموده اســت .تــاکنون 23 دوره تربیت وآموزش بهورز را به انجام رسانده است ودر حال حاضر دوره بیستو و سوم بهورزی (مقطع دیپلم)درحال انجام می باشد.

 

 شرح وظایف مرکز آموزش بهورزی :

 * انتخاب و پذیرش دانش آموزان بهورزی

 *مشارکت درآموزش های نظری عملی –کارآموزی وکارورزی

 * فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری و عملی کارآموزی باهمکاری مرکز بهداشت شهرستان

* ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی و بازآموزی

 * برنامه ریزی نیازسنجی آموزشی و اجرای برنامه های بازآموزی برای بهورزان شاغل باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان

 * تنظیم برنامه های نظارت بر فعالیت بهورزان شاغل با هماهنگی تیم های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان

 * مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی در کلاس وکارآموزی در مراکز کارآموزی و خانه های بهداشت

 * ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی دانش آموزان

 *حضور فعال درروستاهای اصلی واقماری به همراه دانش آموزان در برنامه های بازدید منازل مراقبتهای بهداشتی و ...

* همکاری ومشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های بازآموزی بهورزان شاغل با پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی

 * بازدید از نحوه فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان

 *مشارکت دراجرای آموزش های پزشکی جامعه نگر و نیز آموزش های بدو خدمت کارکنان واعضای تیم پزشک خانواده بنا به   پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی

 *برنامه ریزی جهت آموزش اعضای تیم پزشک خانواده باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1155
امروز :  1
دیروز :  0