سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 24 خرداد 1400 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آمار
چاپ

*جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان

*برآورد و تهیه برخی فرمهای مورد نیاز واحدهای بهداشتی شهرستان

*ارسال آمار مربوط به پزشکان و دندانپزشکان بخش دولتی سطح شهرستان و اعمال تغییرات مربوط به آن

*آموزش فرمهای آماری به متصدیان آماری مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

*تنظیم زیج حیاتی شهرستان پس از جمع آوری و جمع بندی زیج خانه های بهداشت و استخراج شاخص های مربوطه و ارسال یک نسخه به معاونت محترم بهداشتی

*جمع آوری و جمع بندی آمار واحدهای بهداشتی اعم از بیماریها،بهداشت خانواده،بهداشت روان،بهداشت محیط،آزمایشگاه،بهداشت دهان و دندان و ارسال به معاونت محترم بهداشتی

*گردآوری پس خوراند پایش واحدهای بهداشتی از خانه های بهداشت و ارسال به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهرستان

*پایش از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تحت پوشش

*انجام امور مربوط به انتقال پرونده های خانوار اعم از وارده به شهرستان و خروج از شهرستان

*انجام سرشماری جمعیتی در سطح خانه های بهداشت و جمع آوری و جمع بندی اطلاعات کسب شده و تجزیه و تحلیل و ارسال یک نسخه از نتایج حاصله به معاونت محترم بهداشتی

*برگزاری کمیته های آمار به صورت فصلی با حضور مسئولین واحدهای بهداشتی

*اعمال تغییرات در اطلاعات ساختاری و آماری مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و آزمایشگاهها و داروخانه ها و پرتونگاریها در دو بخش دولتی و خصوصی

*ورود اطلاعات ماهانه در نرم افزار نظام یکپارچه آماری(فرابر) و بروزرسانی اطلاعات مربوطه

*تهیه وارائه اطلاعات و امارهای موردنیاز درخواستی از سایر ارگانها با هماهنگی و دستورکتبی مسولان بالاتر

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  810
امروز :  1
دیروز :  0