جستجو:  
پنجشنبه 3 تیر 1400
تاریخ 1400/01/22     تعداد دفعات مشاهده 342 بار     ساعت 21:15:38     گروه خبری اخبار و تازه های اداره بازرسی

دکتر حیدر محمودی- مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه و کارشناسان این مدیریت در شامگاه امروز ، ارایه خدمات به بیماران کووید را در مرکز آموزشی درمانی رازی پایش نمودند.
تصویر
به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ؛ در شامگاه امروز ، دکتر حیدر محمودی- مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی رازی بازدید نمودند.
 مدیریت و کارشناسان بازرسی دانشگاه ضمن بررسی و پایش نحوه ارایه خدمات رسانی به بیماران کووید ، طی بازدید از این مرکز آموزشی درمانی به موانع و چالش های پیش رو در ارایه بهینه خدمات  رسیدگی و راه حل هایی را جهت برطرف نمودن این موارد ارایه نمودند.