جستجو:  
پنجشنبه 3 تیر 1400
تاریخ 1400/01/13     تعداد دفعات مشاهده 375 بار     ساعت 20:56:43     گروه خبری اخبار و تازه های اداره بازرسی

در سیزدهمین روز از فروردین ماه دکترحیدرمحمودی - مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات از بیمارستان امام رضا(ع) شفت به صورت سرزده بازدید نمودند.
تصویر
به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ؛ در سیزدهمین روز از فروردین ماه دکتر حیدر محمودی - مدیربازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه و کارشناس این مدیریت ، به صورت سرزده  با حضور در بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان شفت ، ضمن تبریک ایام و قدردانی از زحمات پرسنل کشیک ، ارایه خدمات در این بیمارستان را با حضور در اورژانس و بخشهای درمانی ، مورد بررسی قرار دادند.
بازدیدانجام شده از سری بازدیدهای سرزده مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در ایام نوروز بود .در این بازدید چک لیست های ابلاغی پایش عملکرد تکمیل گردید.