سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 24 خرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1399/11/19     تعداد دفعات مشاهده 73 بار     ساعت 11:42:40     گروه خبری اخبار شبکه های بهداشت و درمان شفت

این کمیته با هدف آموزش مراقبین سلامت در راستای پیشگیری از چاقی کودکان زیر 5 سال برگزار شد.
تصویر

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت: کارگاه آموزشی پیشگیری از چاقی کودکان زیر 5 سال به همت واحد تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت با همکاری مدرس دعوتی از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد. در این کارگاه درمورد علل اصلی چاقی درکودکان( کم تحرکی، نوشیدنی های پر کالری و شیرین، مدت زمان خواب،کم تحرکی.......) آموزش های ارائه شد، همچنین از پیامدهای نامطلوب چاقی در دوران کودکی نکاتی بیان گردید.