سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 24 خرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1398/12/13     تعداد دفعات مشاهده 168 بار     ساعت 08:00     گروه خبری اخبار شبکه های بهداشت و درمان شفت

جهت پیشگیری از کرونا ویروس مراکز بهداشتی درمانی ،اماکن پر تردد ضد عفونی شد.
تصویر

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت: با همت واحدهای بهداشت محیط و خدمات شبکه بهداشت گندزدایی از مراکز بهداشتی و درمانی ، فرمانداری و ایستگاه تاکسی شهرستان شفت با هدف پیشگیری از انتشار کرونا ویروس انجام شد.