چهارشنبه 13 مرداد 1400
 
 
مرکز سلامت روان جامع نگر

روانپزشکی جامعه نگر

اهداف کلی: پیرو تصویب اهداف و ضوابط برنامه چهارساله دستیاری روانپزشکی، آموزش روانپزشکی جامعه نگر به عنوان یکی از دوره های اصلی دستیاری تبدیل شده است. این توانایی در روانپزشک ایجاد می شود تا با درک دقیق تر عوامل موثر بر پدید آمدن، سیر بالینی و تداوم بیماری ها را درک کرده و در طرح مداخله ای خویش، از تمامی عناصر مفهومی برای بهتر کردن پیش آگهی و کاستن عوارض ناشی از بیماری ها بهره بگیرد. روانپزشک نه به شکل یک بالین گر مستقر در واحدهای درمانی بلکه به شکل یک عضو موثر و فعال و مداخله ای در پیش گیری از بیماریهای روانی و درمانها وتوانبخشی مبتنی بر جامعه مشارکت می جوید و با درک دانش و مهارت خویش مدیریت بخش هایی از آن را بر عهده می گیرد.

برای رسیدن به این توانایی ضروری است روانپزشکان در مراکز و موقعیت های گوناگون موجود در جامعه آموزش ببینند، کار با گروه های چند رشته ای را فرا گیرند، بتوانند نیازهای متعدد جامعه را از طریق پژوهش شناسایی کنند و برای آن برنامه ریزی کنند.

شرح وظایف:

 مفاهیم اساسی و اهداف سلامت روان و روانپزشکی جامعه نگر را توضیح دهد و تفاوت ها و تشابهات آن را با روانپزشکی بالینی معین نماید.

 در جمعیت تحت پوشش خود با توجه به مراجعین به سرویس های مراقبت بهداشتی با کار تحقیقی، فراوانی انواع اختلالات روانی را مشخص نماید.

 بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش اولویت و نیازهای منطقه خود را برای برنامه ریزی مناسب جهت ارائه خدمات روانپزشکی مشخص نماید.

 وظایف طرح ادغام و پزشک خانواده را توضیح دهد و نکات ضعف- قوت آنرا روشن نماید.

 ارتباط بین خدمات در سطح مراقبت اولیه بهداشتی با سایر سرویس های خدمات روانپزشکی و شیوه ارجاع آنها را توضیح دهد. 

 
                                                      

 

 داستان آموزنده
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/11
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  4600
امروز :  1
دیروز :  0