سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 5 بهمن 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1397/10/13     تعداد دفعات مشاهده 191 بار     ساعت 08:31:17     گروه خبری مرکز تحقیقات سل و ریه

جلسه دفاع پایان نامه رزیدنتی

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی آقای دکتر مهران مهدوی روشن با عنوان " بررسی جنبه های اپیدمیولو‍ژ‍یک و بالینی برونشکتازی در بیماران بستری شده در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت طی سالهای96-1391 " و به راهنمایی جناب آقای دکتر علی علوی و جناب آقای دکتر علیرضا جعفری نژاد و به مشاور سرکار خانم دکتر آزیتا تنگستانی نژاد و سرکار خانم الهه رفیعی در تاریخ 96/11/17 در این مرکز برگزار گردید.