سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 27 خرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1400/02/15     تعداد دفعات مشاهده 28 بار     ساعت 08:00     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان رودبار

پیرو شناسایی مادر باردار پرخطر دارای گروه خونی نادر O منفی بمبئی در شهرستان رودبار
تصویر

پیرو شناسایی مادر باردار پرخطر دارای گروه خونی نادر O منفی بمبئی در شهرستان رودبار، توسط خانم نظامیوند

مامای تیم سلامت و خانم محمدی کارشناس بهداشت خانواده رودبار، جلسه ای با حضور آقای دکتر برشان معاون

فنی معاونت بهداشتی، مدیر شبکه بهداشت و درمان رودبار، کارشناس مسئول بهداشت خانواده و مامای تیم سلامت

و مادر باردار در تاریخ 14 اردیبهشت ماه جاری در مرکز جامع سلامت  منجیل برگزار گردید. جناب آقای دکتر برشان

مشاوره لازم در خصوص خطرات احتمالی و لزوم انتقال سریع مادر به مهمانسرای بیمارستان امام خمینی تهران که

توسط سرکار خانم دکتر فلک باز و خانم یاسری و همکاران ایشان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان هماهنگ و مهیا

شده است انجام شد. ضمنا با همسر مادر باردار بدلیل حضور در محل کار با ایشان صحبت شد که آقای دکتر حسینی

تاکیدات لازم در این خصوص را  انجام دادند.