سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 1 تیر 1400 English
جستجو:  
فرمها و فرایند های واحد بهورزی
چاپ
فرم ها و آیین نامه ها واحد بهورزی :

آزمون ورودی:

آزمون ورودی از دو بخش تشکیل می شود.

- آزمون کتبی

- مصاحبه

آزمون کتبی

آزمون کتبی به منظور تعیین افرادی که می توانند در مصاحبه شرکت نمایند،انجام می شود و ملاک قبولی فرد نمی باشد.

تبصره 1: کمیته پذیرش می تواند نسبت به تعیین و اخذ وجه ثبت نام از داوطلبان بهورزی اقدام نماید و وجوه به دست

آمده به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز خواهد شد.

تبصره 2:در مناطقی که داوطلبان بهورزی بضاعت مالی لازم برای پرداخت هزینه ثبت نام را نداشته باشند .کمیته پذیرش

شهرستان می تواند در زمینه عدم دریافت هزینه مساعدت نماید.

تبصره 3:سوالات آزمون کتبی توسط کمیته پذیرش بهورز به شرح زیر تهیه می گردد.

سوالات آزمون از مواد درسی عمومی(ادبیات فارسی- زبان انگلیسی – دین و زندگی)تهیه می شود. تعداد سوالات

آزمون حداقل 20 سوال چهار گزینه ای از هر ماده درسی جمعا 60 سوال انتخاب می گردد. برای پاسخ گویی به هر سوال

30 ثانیه زمان در نظر گرفته می شود.

تبصره 4: داوطلبان بایستی 60 % نمره کل آزمون توانمندی های عمومی را به خود اختصاصدهند.برای سنجش توانمندی

های تخصصی و به گزینی افراد آزمون تخصصی و مصاحبه به عمل خواهد آمد. که داو طلبان بایستی 40 % کل نمره آزمون

را به خود اختصاصدهند. مسوولیت چگونگی اجرای آزمون ،ترکیب ،تعدادونوع سوالات آزمون ،تصحیح و استخراج نتایج

به عهده کمیته پذیرش بهورز می باشد.

*حد نصاب قبولی کسب 60 % نمره کل آزمون است.

تبصره 6:از میان داوطلبان به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب نمره علمی جهت انجام مصاحبه دعوت به عمل میآید.

پس از انجام مصاحبه بالاترین امتیازات هر خانه بهداشت به هسته گزینش مرکز ی دانشگاه علوم پزشکی معرفی گردد.
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/12/24
 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/11
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1139
امروز :  1
دیروز :  0