سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 25 خرداد 1400 English
جستجو:  
رئوس برنامه های واحد آمار
چاپ

رئوس برنامه ها واحد آمار

اهم فعالیت ها و برنامه های واحد آمار

 

1- دریافت و کنترل آمارهای ماهیانه ( فصلی – سالیانه ) ، جمع بندی و ارسال آن به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی .

2- جمع آوری و دریافت آمار مرگ از کلیۀ بیمارستانهای دولتی ، ثبت احوال ، مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های تابعه و ثبت آن در نرم افزار اکسس .

3-   توزیع گواهی فوت به بیمارستانها ، کلینیکها ، پزشکان مطبهای خصوصی و مراکز بهداشتی درمانی .

4- سرشماری مناطق روستایی ( خانه های بهداشت و روستاهای ضمیمه ) در ابتدای هر سال و ورود داده ها در نرم افزار اکسل و تحلیل نتایج سرشماری .

5-کنترل سرشماری 55 خانه بهداشت در مراکز بهداشتی درمانی .

6-   جمع آوری و کنترل زیج حیاتی از خانه های بهداشت و استخراج شاخصهای زیج حیاتی و تحلیل آن .

7-   برگزاری کلاسهای آموزشی .

8-   آموزش پزشکان و پرسنل جدیدالاستخدام .

9-   پایش از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های تابعه .

10-   برگزاری جلسات کمیته آمار و پیگیری مصوبات آن .

11- تنظیم شاخصهای بهداشتی6 ماهه و یکساله مرکز بهداشت در قالب دفترچه آماری .

12- تنظیم شناسنامه آماری مراکز بهداشتی درمانی .

13--شرکت در کمیته ها و کلا سهای آموزشی .

   
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/17
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  493
امروز :  1
دیروز :  0